เวลาและการกระทำจะคัดกรองคนที่รักเราจริงให้เหลือเพียงแค่หยิบมือ
หรืออาจจะเหลือเพียงแค่คนเดียวเลยก็ได้   
และจงอย่ายึดติดกับอดีต ว่าเค้าเคยปฏิบัติกับเราอย่างไร แล้วตอนนี้เค้าได้เปลี่ยนไป
เค้าเหล่านี้ ณ ตอนนี้ ก็เสมือนคนแปลกหน้า ที่เราต้องศึกษาเค้าใหม่ ในทุกๆวัน  
เค้าหยิบยื่นไมตรีจิตมาเท่าไร ก็จงรับไว้เท่านั้น 
และจะส่งความรู้สึกกลับไปเท่าไหร่
ก็สุดแล้วแต่เราพิจารณา.....

Comment

Comment:

Tweet

Some scholars can not get know where to detect the dissertation reference referring to this post. So, we will advice your great release. And they would look for the thesis.

#12 By thesis writing (91.212.226.136) on 2012-01-09 04:21

Different scholars try to find the thesis papers about this topic. When they know about your superior topic, they would believably buy the dissertation.

#8 By dissertation writing service (91.212.226.143) on 2011-11-23 23:56

If you would like to know more connecting with this good topic, find thesis writing or dissertation service and purchase the best doctoral thesis there.

#7 By buy thesis (91.212.226.143) on 2011-11-23 11:52

I think that to get the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> from creditors you must present a good reason. However, once I've got a secured loan, because I was willing to buy a car.

#1 By BlankenshipIRENE30 (91.212.226.143) on 2011-11-04 06:24