เมื่อฉันตื่น....

posted on 23 Feb 2011 15:29 by pexkung
เมื่อฉันตื่น...
ฉันไม่สามารถยืนด้วยขาตัวเองได้
เมื่อฉันตื่น...
ฉันไม่สามารถก้าวเดินได้
เมื่อฉันตื่น...
ฉันไม่มีจุดยืน
หรือนี่
ฉันยังไม่ตื่น
??
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

There are some different path ways to get some facts just about this post . Thus, I advice to buy an essay and custom essay or written essay detecting the trustworthy writing service.

#15 By writing services (31.184.238.21) on 2012-01-09 11:53

We could receive custom dissertation or english dissertation. But to present that you are real professional, you have to utilize thesis writing service.

#11 By dissertation writing service (91.212.226.143) on 2011-11-24 00:01

Your fantastic idea just about this good post comes parallel with the dissertation work. So, you have to perform for buy dissertation service.

#10 By dissertation (91.212.226.143) on 2011-11-23 11:44

I for all time dreamt about life of actor, nevertheless when I saw the excellent work of writers here, I appreciate that my desire is be a inspiring author like you

#6 By interstate mover (178.137.22.220) on 2011-05-28 22:36

สวย

#5 By NiDA MAilO on 2011-02-24 11:57

Hot!

#4 By b-padung Studio on 2011-02-24 05:51

ยังไม่ตื่น big smile Hot!

#3 By l3astards™ on 2011-02-23 20:03

ไม่มีจุดยืนก็เลยตามคนอื่นเดินด้วยตัวเองไม่ได้

ใช่ไหมคะ?

#2 By THKAYU♥ on 2011-02-23 16:25

งงมะ....

#1 By pexkung{Design} on 2011-02-23 15:32